top of page

Hudterapeut

Linda Meittinis

GDPR

Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, gäller sedan maj 2018. Tanken med förordningen är att stärka skyddet för dig som konsument när dina personuppgifter behandlas. Alla företag måste följa de nya reglerna vilket betyder att du som kund har rätt att veta hur dina personuppgifter används och i vilket syfte. 

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter. Jag behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja mina uppdrag gentemot kunder. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Jag har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna våra etiska regler här http://www.shr.nu/etiska-regler 

Jag för inte anteckningar som innehåller känslig information utan grund. Jag antecknar uppgifter om t.ex. sjukdom/mediciner endast om det är relevant för din bokade tjänst av hälso – och säkerhetsskäl.

Den information jag har är endast för att ge dig bästa möjliga service. Oavsett om det är köp av produkter eller behandlingar. Uppgifter säljs aldrig vidare till tredje part. 

Du är aldrig skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till mig, men utan att det sker kan jag inte utföra arbete åt dig, då jag i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling. 

Du som kund har alltid rätt att få dina uppgifter ändrade eller borttagna om så önskas.


Du kan känna dig trygg hos mig och om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig. 

Jag värnar om dina personuppgifter.

bottom of page